[Youth Forum] MyHutan Academy | Public interest environmental litigation

22 October 2021

Suatu forum untuk melazimkan dialog-dialog di kalangan aktivis yang memperjuangkan keadilan iklim

MyHutan telah menganjurkan suatu forum awam yang dituju kepada aktivis-aktivis belia di Malaysia yang ingin memahami lebih tentang peranan litigasi kepentingan awam dalam keadilan alam sekitar.

Ahli-ahli panel terdiri dari Nicole Fong (Klima Action Malaysia, KAMY) dan Kiu Jia Yaw.

Go to source:

Tags:

environmental justice, public participation, public empowerment, public interest litigation, activism, youth participation